Evaluatie Vergroen je stem 2018

Vergroen je Stem 2018 Infographic

Eind maart lanceerden we onze eerste campagne van 2018: Vergroen je Stem. Tijdens deze campagne riepen we alle nieuw verkozen gemeenteraden in Nederland op om een duurzaam coalitieakkoord op te stellen. In een brief aan lokale raadsleden benadrukten we de urgentie voor duurzame gemeenten voor jongeren van nu en generaties van de toekomst. We vroegen jullie om onze brief te ondertekenen en jullie stem te vergroenen. En dat hebben jullie gedaan! De brieven zijn verstuurd en uit de gepresenteerde akkoorden blijkt dat duurzaamheid in veel gemeenten de komende jaren centraal staat. Samen hebben we laten zien dat onze invloed niet hoeft te eindigen bij de stembus. Onze dank voor jullie bijdrage is dan ook groot!

De campagne werd officieel gelanceerd op 27 maart in de Kargadoor in Utrecht. Sprekers van De Verborgen Impact en Straw by Straw waren aanwezig om het publiek te inspireren duurzame keuzes te maken in hun alledaagse leven: van het bestellen van een drankje zonder rietje tot het kopen van tweedehands spullen en het vaker eten van plantaardige producten. Daarna was er tijd voor de aanwezigen om de brief te ondertekenen en werd de geslaagde avond afgesloten met een borrel.

Een maand lang hebben we ons ingezet om zo veel mogelijk brieven te kunnen versturen, zowel via promotie op social media als door in Zwolle en Helmond op straat campagne te voeren. In Helmond ben je ons misschien wel tegengekomen in onze bonen- en wortelpakken. Na een succesvolle middag hebben we hier een canvas met jullie handtekeningen afgeleverd aan gemeenteraadslid Antoinette Maas.

Aanvullende vragen?

11 + 4 =